Služby

Cílem advokátní kanceláře je nabídnout svým klientům rychlé a ekonomicky výhodné právní řešení jejich situace.

Obchodní právo - nákup a prodej společností (fúze a akvice), zakládání obchodních společností, jmenování a odvolání orgánů, převod obchodního podílu, živnostenská oprávnění, sepisování obchodních smluv a obchodních podmínek a další.

Pracovní právo - pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, konto pracovní doby, ukončení pracovního poměru, odškodnění zaměstnanců.

Stavební právo - smlouvy o dílo, dodavatelské smlouvy, náhrada škody za vadné dílo

Nemovitosti - kupní a směnné smlouvy, nájemní a podnájemní smlouvy, zástavní smlouvy.

Softwarové právo (právo IT) a autorské právo - ochranné známky, licenční smlouvy, prodej (převod) autorských práv, odměna autora, ochrana (odškodnění, zadostiučinění) autora při zneužití autorského díla